{"statuses":[],"search_metadata":{"completed_in":0.014,"max_id":768431055225270272,"max_id_str":"768431055225270272","query":"damaaldumeel","refresh_url":"?since_id=768431055225270272&q=damaaldumeel&include_entities=1","count":100,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}string(264) "{"statuses":[],"search_metadata":{"completed_in":0.014,"max_id":768431055225270272,"max_id_str":"768431055225270272","query":"damaaldumeel","refresh_url":"?since_id=768431055225270272&q=damaaldumeel&include_entities=1","count":100,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}"
Damaal Dumeel (Damal Dumil) Twitter Review | Damaal Dumeel Tweet Review - FilmiBeat
Tamil » Movies » Damaal Dumeel » Movie Tweets

Damaal Dumeel (U)

User Review

Release Date

18 Apr 2014

Damaal Dumeel Tweets

Buy Movie Tickets