Photos » Kannada » Kannada Events » Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala Photos

Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala Photos

Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala Photos
1/17
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala. Photo Credit: Pravesh Studio, Bailur. Photos Sent To Us By: Shrinidhi Rao Karval.
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala Photos
2/17
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala. Photo Credit: Pravesh Studio, Bailur. Photos Sent To Us By: Shrinidhi Rao Karval.
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala Photos
3/17
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala. Photo Credit: Pravesh Studio, Bailur. Photos Sent To Us By: Shrinidhi Rao Karval.
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala Photos
4/17
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala. Photo Credit: Pravesh Studio, Bailur. Photos Sent To Us By: Shrinidhi Rao Karval.
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala Photos
5/17
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala. Photo Credit: Pravesh Studio, Bailur. Photos Sent To Us By: Shrinidhi Rao Karval.
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala Photos
6/17
Ravi Shastri at Vishnumurthy Temple, Karvalu in Karkala. Photo Credit: Pravesh Studio, Bailur. Photos Sent To Us By: Shrinidhi Rao Karval.
Loading next story