{"statuses":[],"search_metadata":{"completed_in":0.006,"max_id":536991699403169792,"max_id_str":"536991699403169792","query":"aadumagaadrabujji%2BOR%2Baadumagadrabuji","refresh_url":"?since_id=536991699403169792&q=aadumagaadrabujji%2BOR%2Baadumagadrabuji&include_entities=1","count":100,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}string(320) "{"statuses":[],"search_metadata":{"completed_in":0.006,"max_id":536991699403169792,"max_id_str":"536991699403169792","query":"aadumagaadrabujji%2BOR%2Baadumagadrabuji","refresh_url":"?since_id=536991699403169792&q=aadumagaadrabujji%2BOR%2Baadumagadrabuji&include_entities=1","count":100,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}"
Aadu Magaadra Bujji Twitter Review | Aadu Magaadra Bujji Tweet Review - FilmiBeat
Telugu » Movies » Aadu Magaadra Bujji » Movie Tweets

Aadu Magaadra Bujji (A)

Genre

Action - Romance

User Review

Release Date

07 Dec 2013