{"statuses":[],"search_metadata":{"completed_in":0.018,"max_id":900016241145860100,"max_id_str":"900016241145860100","query":"aadumagaadrabujji%2BOR%2Baadumagadrabuji","refresh_url":"?since_id=900016241145860100&q=aadumagaadrabujji%2BOR%2Baadumagadrabuji&include_entities=1","count":100,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}string(320) "{"statuses":[],"search_metadata":{"completed_in":0.018,"max_id":900016241145860100,"max_id_str":"900016241145860100","query":"aadumagaadrabujji%2BOR%2Baadumagadrabuji","refresh_url":"?since_id=900016241145860100&q=aadumagaadrabujji%2BOR%2Baadumagadrabuji&include_entities=1","count":100,"since_id":0,"since_id_str":"0"}}"
Aadu Magaadra Bujji Twitter Review | Aadu Magaadra Bujji Tweet Review - FilmiBeat
Telugu » Movies » Aadu Magaadra Bujji » Movie Tweets

Aadu Magaadra Bujji (A)

Audience Review

Release Date

07 Dec 2013

Aadu Magaadra Bujji Tweets

Buy Movie Tickets